Töömaja pakub üheaastast, tööga ühendatud rehabilitatsiooniteenust sõltuvusprobleemides inimestele

Rehabilitatsioon läbi töö tähendab, et suurem osa isiklikust arengust toimub kahel suunal – esiteks  praktiline töö, mis arendab oskusi ja teiseks töö oma iseloomuga. Tööharjumus aitab luua enesekindlust, tunda ennast kogukonna kasuliku liikmena ja kogeda pidevalt saavutustunnet. Töömajas on ainulaadne see, et on võimalus jääda pärast aastast rehabilitatsiooni meile tööle ja olla osa sotsiaalse ettevõtte arengust.

 

* Kas soovite oma sõltuvushaigusest jagu saada?
* Kas soovite elada ja töötada seal, kus kõik oleme võrdsed?
* Kas soovite elada looduskaunis ja ravimitevabas keskkonnas?
* Kas soovite oma rehabilitatsiooni ajal saada uusi töökogemusi?
* Kas soovite olla osa meie sotsiaalse ettevõtte arendamisest?

 

UUS PILOOTPROJEKT 2020-2022

Sõltuvusnõustamise ja tööharjutuse kombineeritud teenus Raplamaa sõltuvusprobleemidega inimestele

Meie partnerid on:

 • Kehtna vald

 • Kohila vald

 • Märjamaa vald

 • Rapla vald

Teenusele saamiseks tuleb ühendust võtta nende valdade sotsiaalosakondadega või Eesti Töötukassa Raplamaa osakonnaga.

(Teiste valdade kliendid kokkuleppel- kontakti võtta Töömajaga)

Teenuse kirjeldus

Töömaja teenusele on oodatud inimesed, kes tunnistavad oma alkoholi- ja/või narkootikumide sõltuvust ning soovivad sellest vabaneda. Samuti on teretulnud vangist vabanenud sõltuvusprobleemidega inimesed, kes tahavad ennast harjutada kaine eluviisiga ja alustada uuelt lehelt. 

Sõltuvusprobleemidega inimesed on tihti keskkonnast väljatõrjutud ja nad ei ole iseseisvalt võimelised oma eluga edasi minema. Aktiivsesse ühiskondlikku ellu naasmiseks vajatakse teiste inimeste toetust, tihti kogemusnõustaja abi, sageli ka eraldumist tavapärasest sõltuvusega seotud kaaslastest ja keskkonnast. Töömajas kujundatakse tööharjumusi, mis aitavad kaasa koostööle ja õpetavad hindama iseenda toimetulekut ja tugevusi. Teenusel osalevad sõltuvusprobleemidega inimesed elavad kogukonnana, saades kogemusnõustamist ja tööharjumist.

Teenuse tingimused

 • kestvus osaleja kohta kuni 12 kuud;

 • inimesed elavad teenuse toimumise ajal Töömajas;

 • ühendust võtta  oma kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnaga;

 • arvele võtta Töötukassa Raplamaa osakonnas;

 • Töömaja teenusele tulles kaasa võtta digiallkirja võimaldav ID kaart ning eelnevalt teha tuberkuloosi- ja Covid-19 test;

TULEMUS –

kui inimene on läbinud vähemalt 12 kuud Töömajas:

 • kaine 12 kuud

 • paranenud on tööharjumus, oskused, distsipliin

 • paranenud on sotsiaalsed oskused

 • enesehinnang on tõusnud, et siseneda tööturule

 • ennetatud on kuritegevust

 • alustatud on kogukonda sulandumist

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST SIIN

                           

Villy Võrk

TÖÖMAJA TEGEVJUHT
tel +372 5566 1624

Rehabilitatsioon

 • Kuulumine kogukonda
 • Suhtlemisoskuste treenimine 
 • Ühtekuuluvustunne
 • Uus identiteet
 • Eneseusk
 • Isiklik areng
 • Paranenud enesehinnang

Sotsiaalne ettevõte

Sotsiaalse ettevõtte vorm on mittetulunduslik ühing, kus

100% tuludest investeeritakse ettevõttesse uuesti tagasi.

Mis on meie missioon?

Loome elu- ja töökeskkonna sõltuvusprobleemidega inimestele, et nad leiaks endas jõudu kaine tavaelu juurde pöördumiseks.